samskabelse.dk

Veje til job for udsatte borgere – hvad gør vi og hvad koster det?

Samskabelse skal sammen med analyze!, KFUM´s Sociale Arbejde og Landsforeningen Ligeværd gennemføre en analyse, som beskriver virkningsfulde helhedsorienterede forløb, sådan som intentionerne bag reformer af førtidspension- og fleksjob samt kontanthjælp foreskriver. Vi undersøger, hvilke elementer der indgår i det helhedsorienterede fokus og hvad det betyder for borgerens vej til job. Og vi beskriver de samfundsøkonomiske effekter af sådanne forløb. Undersøgelsen skal danne grundlag for 20 eksemplariske cases, som viser hvordan forløbene virker i praksis.

Undersøgelsen gennemføres maj – november 2014 og med tilsagn om tilskud fra Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.