samskabelse.dk

Veje til job for udsatte borgere

Projekt “Veje til job for udsatte borgere”

samskabelse gennemfører i samarbejde med analyze! i 2014-2015 projektet “Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi – og hvad koster det?”. Projektet er støttet af Det Centrale Beskæftigelsesråd.

I projektet belyser vi, hvad det i praksis kræver at skabe en virkningsfuld helhedsorienteret indsats, der hjælper udsatte borgere i beskæftigelse eller i gang med ordinær uddannelse. Samt hvad denne indsats koster og hvilke økonomiske konsekvenser indsatsen og dens resultater har for den offentlige økonomi.

10. marts 2015 afholder vi et webinar for chefer og ledere i kommunernes jobcenter, social- og sundhedsforvaltning samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Her giver vi eksempler på konkrete borgere, som de to organisationer KFUM’s Sociale Arbejde og Ligeværd har arbejdet helhedsorienteret med. Vi gennemgår:

Hvilke elementer, der har indgået i den enkelte borgers helhedsorienterede indsats.
Hvordan det offentlige “regnskab” for hver af disse borgere ser ud over en periode på 6-7 år, hvor borgeren går fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

I uge 5 vil du kunne tilmelde dig webinaret hér på siden.

Ved udgangen af marts 2015 vil du her på siden kunne finde resultaterne af projektet, blandt andet i form af 25 person-cases.