samskabelse.dk

Kan en helhedsorienteret indsats betale sig?

Online webinar 9. april 2015 kl. 13:00

Virksomhederne samskabelse og analyze! afholder webinar om undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af en helhedsorienteret indsats, der virker.
Gennem en række persontypologier viser vi eksempler på konkrete borgere, som er kommet i job eller uddannelse via en helhedsorienteret indsats i socialøkonomiske virksomheder under KFUM’s Sociale Arbejde og Ligeværd.
Vi gennemgår:
• Hvilke elementer, der har indgået i borgerens forløb
• Hvordan det offentlige ”regnskab” for hver af disse borgere ser ud, når borgeren i løbet af 5-7 år går fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.
Det unikke i undersøgelsen er, at konkrete borgere og den konkrete økonomi forbundet med hvert forløb følges over en årrække.
Projektet, der har titlen ”Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi – og hvad koster det?”, er støttet af Det Centrale Beskæftigelsesråd.
Deltagere:
• Chefer og ledere i kommuners jobcenter / arbejdsmarkedsforvaltning
• Chefer og ledere i kommuners Ungdommens Uddannelsesvejledning
• Chefer og ledere i kommuners socialforvaltning
• Chefer og ledere i kommuners sundhedsforvaltning

• Max. 100 deltagere efter først-til-mølle princippet.
Pris:
• Det er gratis at deltage.
Varighed
• 45-60 minutter.
Møderne afholdes:
• Online – du modtager yderligere praktisk information efter tilmelding

Du kan tilmelde dig til webinar her