samskabelse.dk

Projekt “Veje til job for udsatte borgere”

samskabelse gennemfører i samarbejde med analyze! i 2014-2015 projektet “Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi – og hvad koster det?”. Projektet er støttet af Det Centrale Beskæftigelsesråd.

I projektet belyser vi, hvad det i praksis kræver at skabe en virkningsfuld helhedsorienteret indsats, der hjælper udsatte borgere i beskæftigelse eller i gang med ordinær uddannelse. Samt hvad denne indsats koster og hvilke økonomiske konsekvenser indsatsen og dens resultater har for den offentlige økonomi.

Se webinar: “Kan en helhedsorienteret indsats betale sig?”

Som et led i formidlingen af projektets resultater afholdte vi 9. april 2015 et webinar for chefer og ledere i jobcentre, social- og sundhedsforvaltninger samt UU. På webinaret gennemgik vi:

Hvad kræver det i praksis at lykkes med en helhedsorienteret indsats?
Hvad koster en helhedsorienteret indsats?
Hvilke konsekvenser har det for den offentlige økonomi, når en helhedsorienteret indsats lykkes?

Du kan gense webinaret via følgende link.

Download slideshow fra webinaret.

Ved udgangen af april 2015 vil du her på siden kunne finde yderligere resultater af projektet, blandt andet i form af 24 person-cases.