samskabelse.dk

“Veje til job for udsatte borgere”

samskabelse har i samarbejde med analyze! gennemført projektet “Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det?”. Projektet er støttet af Det Centrale Beskæftigelsesråd.

I projektet belyser vi, hvad det i praksis kræver at skabe en virkningsfuld helhedsorienteret indsats, der hjælper udsatte borgere i beskæftigelse eller i gang med ordinær uddannelse. Samt hvad denne indsats koster og hvilken effekt indsatsen og dens resultater har på den offentlige økonomi.

Projektet er udviklet af Marianne Saxtoft (samskabelse), Kim Madsen (analyze!) og jurist Uffe Bech i dialog med organisationerne FUS Ligeværd og KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark

Nedenfor kan du downloade rapport med resultater af projektet:

Download rapport

Download bilaget “Cases”

Download bilaget “Typologier”.

Se webinar: “Kan en helhedsorienteret indsats betale sig?”

Som et led i formidlingen af projektets resultater afholdte vi 9. april 2015 et webinar for chefer og ledere i jobcentre, social- og sundhedsforvaltninger samt UU. På webinaret gennemgik vi:

  • Hvad kræver det i praksis at lykkes med en helhedsorienteret indsats?
  • Hvad koster en helhedsorienteret indsats?
  • Hvilke konsekvenser har det for den offentlige økonomi, når en helhedsorienteret indsats lykkes?

Du kan gense webinaret via følgende link.