samskabelse.dk

Profil

Marianne Saxtoft
Mail: saxtoft@samskabelse.dk
Telefon: 2711 9061
Adresse: Nørrehedevej 16, Krollerup, 8723 Løsning

 

Jeg har mange strenge at spille på, når jeg arbejder med lokal ideudvikling, lokale ildsjæle og lokale partnerskaber. Min faglige baggrund giver en praksisvinkel, min ledelseserfaring giver et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv og endelig giver mine tillidsposter en politisk og samfundsmæssig forståelse af din ide. Koblet med mangeartede projektforløb giver det en indsigt i en mangfoldighed af løsninger tilpasset lokale forhold.

Du finder mit CV ved at klikke på dette link. Her kan du læse om mine:

  • generelle kompetencer
  • uddannelser
  • tidligere jobs
  • leder- og projekterfaringer,
  • tillidsposter
  • udgivelser