samskabelse.dk

Ildsjæle

Ildsjæle er med til at kitte vores samfund sammen. Er du lærer, fodboldtræner, håndværker, nabo… alle har ildsjæle i sig. Vi oplever noget, der rykker i os og tænder en indre drivkraft – en indre motivation, entusiasme og et ønske om at gøre en forskel.

Ildsjæle kan drive lokale initiativer og vil søge lokal tilslutning, opbakning og midler til at realisere ideer og mål. Ildsjæle er optaget af ideen, formålet og resultaterne.

Men lokale ildsjæle risikerer også at brænde ud.

Er du en af lokalsamfundets ildsjæle, kan du trække på min viden og erfaring til at skære det værste bøvl og besvær fra. Få hjælp til at finde relevante lokale aktører, som kan hjælpe med at realisere din ide. Så du holder liv i flammen.

Jeg tilbyder sparring, coaching og hjælp til fokusering og konkretisering af din ide.

Ring på 27119061 eller send en mail: saxtoft@samskabelse.dk