samskabelse.dk

Partnerskaber

I Danmark har vi er stærk tradition for partnerskaber, som samarbejder om fælles målsætninger og hvor man deler både gevinster og tab. Et partnerskab er båret af en gensidig og forpligtende samarbejdslogik, som bygger på grundlæggende respekt og tillid. Brydes denne samarbejdslogik ophører partnerskabet. Men parternes autonomi, ligeværdighed og potentielle interessemodsætninger er samtidig med til at bevare en dynamik i samarbejdet.

Dannelse af partnerskaber og beskrivelse af partnerskabsaftaler med formål, roller og opgaver kan synliggøre de værdier og potentialer, som parterne bidrager med hver for sig. Og viser også de værdier og potentialer, som de skaber sammen.

Jeg tilbyder sparringsmøder, opstartsmøder, workshops, udvikling og skabelon for partnerskabsaftaler og hjælp til at iværksætte partnerskabets aktiviteter.

I er velkommen til at ringe på 2711 9061 eller sende en mail på saxtoft@samskabelse.dk. I kan trække på min viden og mange års erfaring fra dannelse af partnerskaber mellem en bred vifte af lokale aktører.  Kig under min profil og få mere at vide om min baggrund.