Ideudvikling

Har du en ide til udvikling i dit lokalområde, ønske om samarbejde med frivillige, vil inddrage andre aktører i din ide?

Eller mangler du bare sparring til din ide?

Du trækker på min brede erfaring fra ide og projektudvikling målrettet fælles indsatser for børn, unge og voksne i udsatte situationer. På mine erfaringer fra lokale partnerskaber, frivillige netværk, socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheders samarbejde med kommunale aktører. Og på mit store kendskab til en bred vifte af lokale aktører og relevante netværk, som kan understøtte og udvikle din ide.