Lokale partnerskaber

I Danmark har vi en stærk tradition for partnerskaber. Vi arbejder sammen om fælles målsætninger og partnerskaber deler både gevinster og tab.

Et partnerskab er båret af en gensidig og forpligtende logik for samarbejdet. Et samarbejde som bygger på grundlæggende respekt og tillid.

Brydes denne samarbejdslogik ophører partnerskabet. Men parternes autonomi, ligeværdighed og potentielle interessemodsætning er samtidig med til at skabe dynamik i samarbejdet.

Dannelse af partnerskaber og beskrivelse af partnerskabsaftaler med formål, roller, opgaver og samarbejde kan synliggøre de værdier og potentialer, som parterne bidrager med hver især. Og viser også de værdier og potentialer, som parterne skaber sammen.